Čo je Demisexualita?

Demisexualita je sexuálna orientácia kde niekomu pripadajú ľudia sexuálne príťažliví až keď s nimi majú nejaký emociálny vzťah. Väčšina demisexuálov  cítia sexuálnu príťažlivosť veľmi málokedy s porovnaním s váčšinou populácie, a niektorí majú skoro žiadny záujem o sexuálnu aktivitu. Čítajte nižšie aby ste pochopili viac o tejto orientácií.

Čo znamená tento emociálny vzťah čo demisexuáli potrebujú na cítenie sexuálnej príťažlivosti?

Záleží to na osobných skúsenostiach demisexuála, a je trocha iný u každého. Emociálna blízkosť je zvyčajne hlavný komponent, tak niektorí demisexuál nájdu svojích blízkych kamarátov alebo romantických partnerov sexuálne príťažlivých. Ďalšie komponenty môžu byť aj znalosť toho človeka,(napr. spoznávanie ich osobnosti).

Ale samozrejme emociálny vzťah neznamená že tam bude sexuálna príťažlivosť. Je to len podmienka aby sa vôbec stala. Čas kým sa vytvorí emociálny vzťah je u každého iný. Pre niektorých demisexuálov sa to stane po dlhých rokoch priateľstva s niekým, a pre iných to môže byť krátka ale intenzívna skúsenosť, ako cestovať s niekym týždeň(na dovolenke,…).

Nie je to normálne že chcem sex len po tom ako niekoho spoznám?

Je rozdiel medzi cítením sexuálnej príťažlivosti, a chcenie mať s nimi sex. Sexuálna príťažlivosť nie je niečo čo sa dá kontrolovať-buď máš sexuálne pocity k niekomu alebo nie. Nemôže sa to nútiť a nemôžeš to zastaviť, nemáš na výber. Na druhej strane, sexuálne správanie je niečo čo môžeš robiť, ale nemusíš.

Väčšina ľudí na ne-asexuálnej strane spektra cítia sexuálnu príťažlivosť k niekomu bez ohľadu na to či majú emociálny vzťah s nimi alebo nie. Môžu nájsť ľudí na ulici, spolužiakov alebo kolegov s ktorými sa nerozprávali, a celebrity sexuálne príťažlivých. Môžu sa rozhodnúť že počkajú alebo že nebudú mať s nimi sex pre množstvo dôvodov: nemusí to byť vhodné, chcú sa ubezpečiť že daný človek je milý a rešpektuje ostatných, je to proti ich náboženskej viere, chcú mať sex len v romantickom vzťahu, atď. Rozdiel je že demisexuáli nezačínajú s týmito sexuálnymi pocitmi, nečítia ich vôbec.

Ako sa demisexualita vzťahuje na asexualitu, a na asexuálne spektrum?

Asexualita je sexuálna orientácia kde jedinec k nikomu necíti žiadnu sexuálnu príťažlivosť. Pre niektorých asexuálov to zároveň znamená, že nemajú žiaden záujem o sex a témy s ním spojené (no pre iných je sex zaujímavý alebo im nevadí.) Demisexuáli sú braní že sú na asexuálom spektre, čo znamená že sú blízki s asexualitou, ale nie sú asexuáli. Asexuálne spektrum je časť sexuálneho spektra, ktoré má asexualitu na jednom konci a ne-asexualitu (allosexualitu) na druhom. Okrem samotnej asexuality zahŕňa tiež tzv. Šedú oblasť sexuality, kam spadajú všetci, ktorí pociťujú sexuálnu príťažlivosť nejakým spôsobom menej, než je obvyklé.

Demisexuáli sú považaní za súčasť asexuálnej komunity lebo pre váčsinu času necítia sexuálnu príťažlivosť. Veľa demisexuálov sú sexuálne priťahovaní len ku malej hŕbke ľudí vo svojom živote, alebo aj iba k jednému človeku. Veľa demisexuálov tiež nezaujíma sex, tak majú veľa spoločného s asexuálmi.

Vec čo ich odlišuje od asexuálov je že sú schopní cítiť sexuálnu príťažlivosť-len sa to stane keď majú s niekym hlboký emociálny vzťah.

Ako sa cítia demisexuáli o sexe?

Podľa 2014 AVEN Census, dve tretiny demisexuálov sa nezaujímajú o/alebo sú znechutení sexom. Ale je veľká časť čo ho má rada. Demisexuáli majú rôzne pocity ohľadom sexu a iných sexuálnych aktivít, ako masturbovanie a sledovanie porna, takže je ťažké povedať niečo o všetkých ako celok. Všetky pocity o sexe sú platné v demisexálnej identite: jediné pravidlo je že cítia sexuálnu príťažlivosť až po vytvorení emociálneho vzťahu.

Či cítia sexuálnu príťažlivosť k niekomu alebo nie, môžu sa rozhodnúť že chcú sex. Možno chcú mať sex aby boli tehotní, aby cítili aké to je, alebo iný dôvod.

Prečo potrebujú demisexuáli názov?

Názov pomáha demisexuálom formovať pocit komunity a silnejší pocit o sebe. Cez tento názov zistia že sú ľudia ako oni na svete, a že existuje komunite ktorá ich podporuje. V tejto komunite sa môžu rozprávať s inými s rovnakými skúsenosťami, dávať rady ako navigovať vo veľmi sexuálnom svete, a nájsť emociálnu podporu. Komunitu spája názov, ktorý pomôže členom cítiť sa isto v svojej identite.

Veľa demisexuálov vyrastajú s pocitom že sú iní od ostatných. Väčšina ľudí cítia prvýkrát sexuálne pocity v predpubertálnom veku. Od toho bodu, sex začína byť zaujímavý a tajný pre nich, a chcú vedieť viac, a zapájať sa doňho. Veľa sa rozpráva o sexe v škole, aké to je, aké to bude, atď. Toto sa len zintenzívnie bližšie ku vysokej škole a ranej dospelosti.

Demisexuáli sa čato cítia mimo počas týchto konverzácií lebo sa nezaujímajú o sex, ľudia nie sú pre nich sexuálne príťažliví, alebo oboje. Keď sa napríklad začne rozprávať o sexy celebritách, demisexuáli sa môžu cítiť zmätene, a môžu rozmýšľať o tom čo ich kamaráti vidia a cítia. Rozmýšľajú či aj oni to cítia, a niektorí sa potom cítia “pokazení“. Znalosť že existujú ostatní ako oni, im pomôže a necítia sa tak osamelo.

preklad Kit Winters